ADOPCIÓ Comissió d'Ensenyament, sessió 24, 13.06.2017, DSPC-C 455 La Comissió d'Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 13 de juny de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge (tram. 250-00663/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Finalment, d'acord amb l'article 165 del Reglament, ha adoptat la següent Resolució El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Crear i aplicar un protocol per a facilitar la detecció precoç i l'establiment de procediments d'intervenció adequats amb relació al trastorn específic del llenguatge. b) Establir un protocol als centres escolars que garanteixi una correcta atenció a la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics adequats. c) Fer difusió als centres escolars de tots els aspectes relacionats amb el trastorn específic del llenguatge, amb l'objectiu de normalitzar aquesta problemàtica entre els alumnes i evitar casos d'assetjament escolar. Palau del Parlament, 13 de juny de 2017 La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla Resolució: https://www.parlament.cat/document/bopc/223858.pdf#page=6 Seqüència del debat: https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8034124&p_cp3=8034761# Consulta de l'expedient: https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&ad=1&criteri=250-00663/11
REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Notícies
NOTÍCIA DEL CLC > DETALL
05 de juliol 2017
RESOLUCIÓ 700/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOBRE EL TRASTORN ESPECÍFIC DEL LLENGUATGE
ADOPCIÓ Comissió d'Ensenyament, sessió 24, 13.06.2017, DSPC-C 455

La Comissió d'Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 13 de juny de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge (tram. 250-00663/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d'acord amb l'article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Crear i aplicar un protocol per a facilitar la detecció precoç i l'establiment de procediments d'intervenció adequats amb relació al trastorn específic del llenguatge.
b) Establir un protocol als centres escolars que garanteixi una correcta atenció a la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics adequats.
c) Fer difusió als centres escolars de tots els aspectes relacionats amb el trastorn específic del llenguatge, amb l'objectiu de normalitzar aquesta problemàtica entre els alumnes i evitar casos d'assetjament escolar.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució: https://www.parlament.cat/document/bopc/223858.pdf#page=6
Seqüència del debat: https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8034124&p_cp3=8034761#
Consulta de l'expedient: https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&ad=1&criteri=250-00663/11

 
Comparteix aquesta notícia
Multimèdia