El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i que és d'obligat compliment des del 25 de maig de 2018 per a totes les empreses i professionals que tracten dades personals. Per aquest motiu és totalment necessari començar a adequar els tractaments de dades que estem realitzant als principis, protocols d'informació, d'atenció de drets dels interessats i de polítiques de seguretat previstes al Reglament. L'objectiu del nou Reglament és protegir el dret fonamental a la intimitat en un mon cada vegada més digitalitzat i dotar de recursos a les persones per exercir el control sobre l'ús que se'ls està donant a les seves dades, en un entorn on es fa cada vegada més difícil el control donada la constant evolució de les noves tecnologies. Com a Logopedes, estan totalment obligats per la normativa de protecció de dades perquè la seva activitat comporta el tractament permanent de dades de caràcter personal, de les considerades ESPECIALS pel Reglament General de Protecció de Dades. Per tant, el Logopeda ha de parar especial atenció i gestionar correctament, el tractament de les dades dels seus pacients, la forma en què s'ha obtingut el consentiment, les comunicacions de dades que pot estar realitzant, ja sigui a d'altres professionals sanitaris, a organismes o ens públics, mútues de salut, etc..., els sistemes de tractament que s'estan emprant, etc..., tenint en compte l'ús de les noves tecnologies i el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades. Aspectes més rellevants del Reglament Europeu - Principi de responsabilitat activa de tots els professionals o entitats que tracten dades personals (S'han de prendre mesures que permetin demostrar que el professional està en condicions de complir amb tots els principis, drets i garanties que exigeix el Reglament. - Manteniment d'un registre d'activitats de tractaments. - Realització d'un anàlisis de risc per a cada un dels tractaments que s'estiguin realitzant. - Obligació de notificació d'aquelles violacions de seguretat que afectin a dades de caràcter personal. - Mesures de protecció de dades adequades per a reduir els riscos detectats als anàlisis realitzats. - El consentiment ha de ser verificable. Revisió dels sistemes de registre del consentiment per garantir la correcta verificació en cas d'auditoria. - Establir un canal efectiu per facilitar l'exercici dels drets per part dels interessats. - Documentació de Protecció de dades permanentment actualitzada. - Nou règim sancionador que preveu multes de 10 a 20 milions d'Euros o del 2 al 4% de la facturació total de l'últim any (a aplicar la quantia que resulti més elevada). INFORMACIÓ FACILITADA PER MICROLAB: Microlab és una empresa especialitzada en protecció de dades, consultoria, formació, enginyeria i sistemes de seguretat, desenvolupament de webs, bústies electròniques, etc., pionera en oferir serveis de consultoria i auditoria per al col·lectiu de Logopedes, donant cobertura a les especials necessitats legals i de protecció que té en relació al tractament de dades de caràcter personal i a l'ús de les noves tecnologies. C/ Santiago Rusiñol 8, (08750 - Molins de Rei) - Tel.: 93 680 38 25 - www.microlabhard.es CONTACTE CON NOSOTROS: contacta@microlabhard.es Oficines: Barcelona - Fraga - Guadalajara - Madrid - Malgrat de Mar - Menorca - Molins de Rei - Rubí - Sant Andreu de la Barca - Terrassa
REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Notícies
NOTÍCIA DEL CLC > DETALL
21 de juny 2018
INFORMACIÓ SOBRE EL NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i que és d'obligat compliment des del 25 de maig de 2018 per a totes les empreses i professionals que tracten dades personals.

Per aquest motiu és totalment necessari començar a adequar els tractaments de dades que estem realitzant als principis, protocols d'informació, d'atenció de drets dels interessats i de polítiques de seguretat previstes al Reglament.

L'objectiu del nou Reglament és protegir el dret fonamental a la intimitat en un mon cada vegada més digitalitzat i dotar de recursos a les persones per exercir el control sobre l'ús que se'ls està donant a les seves dades, en un entorn on es fa cada vegada més difícil el control donada la constant evolució de les noves tecnologies.

Com a Logopedes, estan totalment obligats per la normativa de protecció de dades perquè la seva activitat comporta el tractament permanent de dades de caràcter personal, de les considerades ESPECIALS pel Reglament General de Protecció de Dades. Per tant, el Logopeda ha de parar especial atenció i gestionar correctament, el tractament de les dades dels seus pacients, la forma en què s'ha obtingut el consentiment, les comunicacions de dades que pot estar realitzant, ja sigui a d'altres professionals sanitaris, a organismes o ens públics, mútues de salut, etc..., els sistemes de tractament que s'estan emprant, etc..., tenint en compte l'ús de les noves tecnologies i el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades.

Aspectes més rellevants del Reglament Europeu
- Principi de responsabilitat activa de tots els professionals o entitats que tracten dades personals (S'han de prendre mesures que permetin demostrar que el professional està en condicions de complir amb tots els principis, drets i garanties que exigeix el Reglament.
- Manteniment d'un registre d'activitats de tractaments.
- Realització d'un anàlisis de risc per a cada un dels tractaments que s'estiguin realitzant.
- Obligació de notificació d'aquelles violacions de seguretat que afectin a dades de caràcter personal.
- Mesures de protecció de dades adequades per a reduir els riscos detectats als anàlisis realitzats.
- El consentiment ha de ser verificable. Revisió dels sistemes de registre del consentiment per garantir la correcta verificació en cas d'auditoria.
- Establir un canal efectiu per facilitar l'exercici dels drets per part dels interessats.
- Documentació de Protecció de dades permanentment actualitzada.
- Nou règim sancionador que preveu multes de 10 a 20 milions d'Euros o del 2 al 4% de la facturació total de l'últim any (a aplicar la quantia que resulti més elevada).

INFORMACIÓ FACILITADA PER MICROLAB:
Microlab és una empresa especialitzada en protecció de dades, consultoria, formació, enginyeria i sistemes de seguretat, desenvolupament de webs, bústies electròniques, etc., pionera en oferir serveis de consultoria i auditoria per al col·lectiu de Logopedes, donant cobertura a les especials necessitats legals i de protecció que té en relació al tractament de dades de caràcter personal i a l'ús de les noves tecnologies.
C/ Santiago Rusiñol 8, (08750 - Molins de Rei) - Tel.: 93 680 38 25 - www.microlabhard.es CONTACTE CON NOSOTROS: contacta@microlabhard.es
Oficines: Barcelona - Fraga - Guadalajara - Madrid - Malgrat de Mar - Menorca - Molins de Rei - Rubí - Sant Andreu de la Barca - Terrassa
 
Comparteix aquesta notícia
Multimèdia