Amb la intenció d'adequar la llei nacional a les exigències del conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el passat 5 de desembre es va publicar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. A continuació, detallem els principals canvis i novetats que comporta la nova llei per als responsables i encarregats del tractament: 1. EL CONSENTIMENT DELS MENORS D'EDAT. El RGPD estableix l'edat mínima per consentir en els 13 anys, donant una forquilla entre els 13 i els 16 anys perquè els Estats membres decidissin l'edat mínima adequada perquè els menors d'edat puguin atorgar el seu consentiment sense autorització dels seus representants legals. Així doncs, el legislador nacional ha decidit mantenir l'edat mínima en 14 anys, de la mateixa manera que ho va fer amb l'anterior Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 2. INFORMACIÓ PER CAPES. Si bé no hi ha novetats respecte a la informació a atorgar als interessats, sí que n'hi ha respecte a la forma de presentar aquesta informació. El responsaqble del tractament podrà donar compliment al deure d'informació facilitant a l'afectat una informació bàsica (responsable, finalitat i drets), indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que permeti accedir de forma senzilla i immediata a la resta d'informació. 3. NOVETATS EN ELS TRACTAMENTS AMB FINALITATS DE VIDEOVIGILÀNCIA EN EL LLOC DE TREBALL. A diferència de la Llei 15/1999, la nova llei especifica que la utilització de sistemes per a la grabació de sons en el lloc de treball s'admetrà únicament quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, bens i persones derivades de l'activitat que es desenvolupi en el centre de treball. 4. L'OBLIGACIÓ DE BLOQUEJAR LES DADES. Es reprèn la figura del "Bloqueig de les dades", quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollits. Això, suposa la identificació i reserva de les dades adoptant mesures tècniques i organitzativevs per impedir el seu tractament, incloent la visualització, excepte per a posar a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament, només pel termini de prescripció de les mateixes. 5. EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO). El nou text ofereix una llista de les entitats que han de designar de manera obligatòria un DPO, com els col·legis professionals, centres docents que ofereixen formació en qualsevol dels nivells establerts en la legislació reguladora del dret a l'educació o centres sanitaris legalment obligats al manteniment de les històries clíniques. En definitiva, aquesta llei no comporta cap canvi respecte al RGPD en el que refereix a la obtenció del consentiment per part de l'interessat, encara que sí contempla altres novetats que poden comportar canvis per a les empreses i professionals que tractin dades de caràcter personal. Anirem informant dels possibles canvis que puguin afectar per al compliment de la Llei Orgàniva 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Notícies
NOTÍCIA DEL CLC > DETALL
27 de desembre 2018
PROTECCIÓ DE DADES
Amb la intenció d'adequar la llei nacional a les exigències del conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), el passat 5 de desembre es va publicar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
A continuació, detallem els principals canvis i novetats que comporta la nova llei per als responsables i encarregats del tractament:

1. EL CONSENTIMENT DELS MENORS D'EDAT. El RGPD estableix l'edat mínima per consentir en els 13 anys, donant una forquilla entre els 13 i els 16 anys perquè els Estats membres decidissin l'edat mínima adequada perquè els menors d'edat puguin atorgar el seu consentiment sense autorització dels seus representants legals.
Així doncs, el legislador nacional ha decidit mantenir l'edat mínima en 14 anys, de la mateixa manera que ho va fer amb l'anterior Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

2. INFORMACIÓ PER CAPES. Si bé no hi ha novetats respecte a la informació a atorgar als interessats, sí que n'hi ha respecte a la forma de presentar aquesta informació. El responsaqble del tractament podrà donar compliment al deure d'informació facilitant a l'afectat una informació bàsica (responsable, finalitat i drets), indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que permeti accedir de forma senzilla i immediata a la resta d'informació.

3. NOVETATS EN ELS TRACTAMENTS AMB FINALITATS DE VIDEOVIGILÀNCIA EN EL LLOC DE TREBALL. A diferència de la Llei 15/1999, la nova llei especifica que la utilització de sistemes per a la grabació de sons en el lloc de treball s'admetrà únicament quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, bens i persones derivades de l'activitat que es desenvolupi en el centre de treball.

4. L'OBLIGACIÓ DE BLOQUEJAR LES DADES. Es reprèn la figura del "Bloqueig de les dades", quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollits. Això, suposa la identificació i reserva de les dades adoptant mesures tècniques i organitzativevs per impedir el seu tractament, incloent la visualització, excepte per a posar a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per a l'exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament, només pel termini de prescripció de les mateixes.

5. EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO). El nou text ofereix una llista de les entitats que han de designar de manera obligatòria un DPO, com els col·legis professionals, centres docents que ofereixen formació en qualsevol dels nivells establerts en la legislació reguladora del dret a l'educació o centres sanitaris legalment obligats al manteniment de les històries clíniques. En definitiva, aquesta llei no comporta cap canvi respecte al RGPD en el que refereix a la obtenció del consentiment per part de l'interessat, encara que sí contempla altres novetats que poden comportar canvis per a les empreses i professionals que tractin dades de caràcter personal. Anirem informant dels possibles canvis que puguin afectar per al compliment de la Llei Orgàniva 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 
Comparteix aquesta notícia