15es JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

Els propers dies 11 i 12 de març de 2022 celebrarem les 15es Jornades Interdisciplinars Catalanes de Residències de Gent Gran.

Podeu formalitzar ja la vostra inscripció i presentar els vostres treballs en format pòster.

Descompte per a logopedes col·legiats.
TERCERA DOSI AL PERSONAL DE CENTRES SANITARIS I SOCIOSANITARIS - TAULA PUNTS DE VACUNACIÓ POBLACIONAL ACTUALITZADA

Per indicació de la Direcció General de Professionals de la Salut, us informem de la taula actualitzada en relació als Punts de Vacunació Poblacional sense cita per a professionals sanitaris i sociosanitaris amb incidència per agafar cita per la web a: https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat

Trobareu el document de declaració responsable i la taula de Punts de Vacunació Poblacional en l'enllaç següent.
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

Curs en línia: Evaluación e intervención en tartamudez infantil, adolescente y adulta
Ponents: Raquel Escobar i Manuela Torres
Dates: 28 i 29 de gener de 2022
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CANTABRIA

Curs en línia: Alteraciones en el procesamiento auditivo central
Ponent: José Pineda 
Data: 29 de gener de 2022
PLA DE SALUT DE CATALUNYA 2021-2025

S'ha publicat al DOGC l'acord del Govern GOV/210/2021, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. En el procés d'elaboració d'aquest pla el Col·legi va participar a través d'un procés de consulta extern.
III JORNADES INTERNACIONALS EDAI 2022 SOBRE AUTISME, NEURODESENVOLUPAMENT I SALUT MENTAL

Dates: 27, 28 i 29 d'abril de 2022 al CosmoCaixa de Barcelona.

Descompte a logopedes col·legiats.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat