JORNADA LOGOPÈDIA 2022: LES DIFICULTATS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE I DE L'APRENENTATGE EN ENTORNS DESAFAVORITS

Organitza la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL amb la col·laboració del CLC.

11 de febrer de 17:00 a 20:00 h (format en línia)

Inscripcions gratuïtes. No us ho perdeu!
V CONGRÉS DEL CLC

Us informem de les decisions adoptades per la Junta de Govern del CLC en relació amb el V Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya.
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MURCIA

Webinar gratuita sobre CAA y Alta Tecnología
Ponent: Elisabetta Bertola López e Irisbond
Data: 5 de febrer de 2022
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

Taula rodona en línia: Logopedia en enfermedades raras
Inscripció gratuïta 
Data: 25 de febrer de 2022
HEALTHCOM'22 - Inscripcions obertes!

Us informem que el proper 19 de maig tindrà lloc la jornada HEALTHCOM'22. Comunicació, terminologia i salut, la qual continua la tradició de les anteriors edicions de 2017 i 2019 de celebrar una jornada científica interdisciplinària, adreçada als investigadors i als professionals de la salut i de la lingüística aplicada, especialment els especialistes en discurs especialitzat i terminologia.

Enguany el tema central de la jornada és L'evolució del coneixement en salut, un repte per a la comunicació i el llenguatge. A diferència de les edicions anteriors, aquest any s'hi podrà assistir de manera presencial o telemàtica.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat